Kontakt z nami

Data Analytics Sp z o.o.

ul. Okopowa 58/72
01-042 Warszawa

Tel. +48 22 364 50 50
biuro@dataanalytics.pl

Dział Handlowy:

Piotr Opaliński
+48 785 994 255
e-mail: piotr.opalinski@hogart.com.pl

Maciej Sikorski
+48 785 994 304
e-mail: maciej.sikorski@hogart.com.pl

Patryk Sołtysiak
+48 785 994 323
e-mail: patryk.soltysiak@hogart.com.pl

Dane rejestrowe:

Data Analytics Sp z o.o., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. REGON: 364485604, NIP: 7010578046, KRS: 0000618999
    (wymagane) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w zakresie niezbędnym do jego realizacji przez firmę Data Analytics sp. z o.o.