Licencje Tableau

ceny licencji Tableau

Tableau Creator

Tableau Creator

Jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników, analityków danych. Definiują połączenia z bazami danych, tworzący analizy i udostępniający je dla innych.

Tableau Explorer

Tableau Explorer

Dedykowana jest dla użytkowników pracujących na opublikowanych wcześniej źródłach danych. Mogą oni edytować otrzymane analizy lub tworzyć własne.

Tableau Viewer

Tableau Viewer

To rozwiązanie przeznaczone dla użytkowników przeglądających uprzednio utworzone i opublikowane analizy i dashboardy, bez możliwości ich edycji.

 

 


Porównanie różnych licencji Tableau

  CREATOREXPLORERVIEWER
DOSTĘPWWW i mobilnycheckcheckcheck
 Analizy osadzone na stronach WWWcheckcheckcheck
     
INTERAKTYWNOŚĆInterakcja z wizualizacjami i dashboardamicheckcheckcheck
 Pobieranie wizualizacji jako pliki graficzne (.pdf, .png)checkcheckcheck
 Pobieranie danych sumarycznychcheckcheckcheck
 Pobieranie wszystkich danych związanych z wizualizacjącheckcheck 
 Tworzenie i dzielenie własnych widokówcheckcheck 
     
WSPÓŁPRACAKomentarze w dashboardzie lub wizualizacjicheckcheckcheck
 Tworzenie subskrypcji dla siebiecheckcheckcheck
 Odbieranie alertów „data-driven”checkcheckcheck
 Tworzenie subskrypcji dla innychcheckcheck 
 Tworzenie alertów „data-driven”checkcheck 
     
TWORZENIEEdycja zdefiniowanych wcześniej workbooków i wizualizacjicheckcheck 
 Tworzenie i publikacja nowych workbooków z opublikowanych źródeł danychcheckcheck 
 Tworzenie i publikacja nowych workbooków z nowych źródeł danychcheck  
 Tworzenie i publikacja nowych źródeł danychcheck  
 Tworzenie nowch workbooków na podstawie gotowych predefiniowanych Dashboard Starterscheck  
     
PRZYGOTOWANIETworzenie nowych schematów przekształceń danych (.tfl)check  
 Edycja i modyfikowanie schematów przekształceń danych (.tfl)check  
 Eksport danych (.tde, .hyper or .csv)check  
     
ZARZĄDZANIEZarządzanie użytkownikami i uprawnieniamicheckcheck 
 Zarządzanie treścią i źródłami danychcheckcheck 
 Zarządzanie serweremcheck