Najlepsze narzędzie do analizy i wizualizacji danych
Dołącz do użytkowników

Licencje Tableau

Tableau Creator

Tableau Creator

Jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników, analityków danych. Definiują połączenia z bazami danych, tworzący analizy i udostępniający je dla innych.

Tableau Explorer

Tableau Explorer

Dedykowana jest dla użytkowników pracujących na opublikowanych wcześniej źródłach danych. Mogą oni edytować otrzymane analizy lub tworzyć własne.

Tableau Viewer

Tableau Viewer

To rozwiązanie przeznaczone dla użytkowników przeglądających uprzednio utworzone i opublikowane analizy i dashboardy, bez możliwości ich edycji.

Cena licencji Tableau

Cena za jednego użytkownika na miesiąc, naliczane corocznie


Wdrożenie Tableau u użytkownika lub w chmurze publicznej

Creator

70 USD

Obejmuje Tableau DESKTOP i TABLEAU PREP oraz jedną licencję Creator na Tableau SERVER

Explorer

35 USD

Wymagane min. 5 użytkowników. Obejmuje jedną licencję Explorer na Tableau SERVER

Viewer

12 USD

Wymagane min. 100 użytkowników. Obejmuje jedną licencję Viewer na Tableau SERVER


Wdrożenie hostowane przez Tableau – Tableau ONLINE

Creator

70 USD

Obejmuje Tableau DESKTOP, Tableau PREP oraz jedną licencję Creator na Tableau ONLINE

Explorer

42 USD

Wymagane min. 5 użytkowników. Obejmuje jedną licencję Explorer na Tableau ONLINE

Viewer

15 USD

Wymagane min. 100 użytkowników. Obejmuje jedną licencję Viewer na Tableau ONLINE


Porównanie różnych licencji Tableau

CREATOREXPLORERVIEWER
DOSTĘPWWW i mobilnycheckcheckcheck
Analizy osadzone na stronach WWWcheckcheckcheck
INTERAKTYWNOŚĆInterakcja z wizualizacjami i dashboardamicheckcheckcheck
Pobieranie wizualizacji jako pliki graficzne (.pdf, .png)checkcheckcheck
Pobieranie danych sumarycznychcheckcheckcheck
Pobieranie wszystkich danych związanych z wizualizacjącheckcheck
Tworzenie i dzielenie własnych widokówcheckcheck
WSPÓŁPRACAKomentarze w dashboardzie lub wizualizacjicheckcheckcheck
Tworzenie subskrypcji dla siebiecheckcheckcheck
Odbieranie alertów „data-driven”checkcheckcheck
Tworzenie subskrypcji dla innychcheckcheck
Tworzenie alertów „data-driven”checkcheck
TWORZENIEEdycja zdefiniowanych wcześniej workbooków i wizualizacjicheckcheck
Tworzenie i publikacja nowych workbooków z opublikowanych źródeł danychcheckcheck
Tworzenie i publikacja nowych workbooków z nowych źródeł danychcheck
Tworzenie i publikacja nowych źródeł danychcheck
Tworzenie nowch workbooków na podstawie gotowych predefiniowanych Dashboard Starterscheck
PRZYGOTOWANIETworzenie nowych schematów przekształceń danych (.tfl)check
Edycja i modyfikowanie schematów przekształceń danych (.tfl)check
Eksport danych (.tde, .hyper or .csv)check
ZARZĄDZANIEZarządzanie użytkownikami i uprawnieniamicheckcheck
Zarządzanie treścią i źródłami danychcheckcheck
Zarządzanie serweremcheck