Licencje Tableau

ceny licencji Tableau

Tableau Creator

Tableau Creator

Jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników, analityków danych. Definiują połączenia z bazami danych, tworzący analizy i udostępniający je dla innych.

Tableau Explorer

Tableau Explorer

Dedykowana jest dla użytkowników pracujących na opublikowanych wcześniej źródłach danych. Mogą oni edytować otrzymane analizy lub tworzyć własne.

Tableau Viewer

Tableau Viewer

To rozwiązanie przeznaczone dla użytkowników przeglądających uprzednio utworzone i opublikowane analizy i dashboardy, bez możliwości ich edycji.

Cena licencji Tableau

Cena za jednego użytkownika na miesiąc, naliczane corocznie


Wdrożenie Tableau u użytkownika lub w chmurze publicznej

Creator

70 USD

Obejmuje Tableau DESKTOP i TABLEAU PREP oraz jedną licencję Creator na Tableau SERVER

Explorer

35 USD

Wymagane min. 5 użytkowników. Obejmuje jedną licencję Explorer na Tableau SERVER

Viewer

12 USD

Wymagane min. 100 użytkowników. Obejmuje jedną licencję Viewer na Tableau SERVER

Wdrożenie hostowane przez Tableau – Tableau ONLINE

Creator

70 USD

Obejmuje Tableau DESKTOP, Tableau PREP oraz jedną licencję Creator na Tableau ONLINE

Explorer

42 USD

Wymagane min. 5 użytkowników. Obejmuje jedną licencję Explorer na Tableau ONLINE

Viewer

15 USD

Wymagane min. 100 użytkowników. Obejmuje jedną licencję Viewer na Tableau ONLINE

Porównanie różnych licencji Tableau

CREATOR EXPLORER VIEWER
DOSTĘP WWW i mobilny check check check
Analizy osadzone na stronach WWW check check check
INTERAKTYWNOŚĆ Interakcja z wizualizacjami i dashboardami check check check
Pobieranie wizualizacji jako pliki graficzne (.pdf, .png) check check check
Pobieranie danych sumarycznych check check check
Pobieranie wszystkich danych związanych z wizualizacją check check
Tworzenie i dzielenie własnych widoków check check
WSPÓŁPRACA Komentarze w dashboardzie lub wizualizacji check check check
Tworzenie subskrypcji dla siebie check check check
Odbieranie alertów „data-driven” check check check
Tworzenie subskrypcji dla innych check check
Tworzenie alertów „data-driven” check check
TWORZENIE Edycja zdefiniowanych wcześniej workbooków i wizualizacji check check
Tworzenie i publikacja nowych workbooków z opublikowanych źródeł danych check check
Tworzenie i publikacja nowych workbooków z nowych źródeł danych check
Tworzenie i publikacja nowych źródeł danych check
Tworzenie nowch workbooków na podstawie gotowych predefiniowanych Dashboard Starters check
PRZYGOTOWANIE Tworzenie nowych schematów przekształceń danych (.tfl) check
Edycja i modyfikowanie schematów przekształceń danych (.tfl) check
Eksport danych (.tde, .hyper or .csv) check
ZARZĄDZANIE Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami check check
Zarządzanie treścią i źródłami danych check check
Zarządzanie serwerem check