Nowe funkcjonalności w Tableau 10.4 – część 2

W poprzednim poście omówiliśmy krótko funkcjonalności wprowadzone w Tableau 10.3, jak również funkcjonalności, które mają zostać dodane w wersji Tableau 10.4, dotyczące części serwerowej. (link do części pierwszej)

Dzisiaj skupimy się na nowych funkcjonalnościach, które mają zostać wprowadzone w Tableau 10.4, ale tylko tych, które dotyczą desktopowej części Tableau.

Jedną z ciekawszych funkcjonalności jest wsparcie dla linii w zakresie reprezentacji danych przestrzennych (w wektorowym modelu zapisu danych przestrzennych, trzy podstawowe rodzaje obiektów geometrycznych to punkt, polygon i linia – do tej pory oprogramowanie Tableau posiadało wsparcie jedynie dla danych zapisanych jako punkty lub jako polygony). Dzięki temu wizualizacja sieci, takich jak np. drogi czy sieci telekomunikacyjne jest niezwykle prosta.

Kolejną nowością jest integracja Tableau z oprogramowaniem MATLAB. Można teraz bez problemu budować modele predykcyjne czy wstępnie przetwarzać dane w MATLABIE, a następnie przenieść je do dalszej analizy w Tableau.

Wprowadzono także możliwość precyzyjnej kontroli nad rozmieszczeniem elementów na dashboardzie, co w kafelkowym trybie edycji często skraca czas pracy, a samą pracę czyni wygodniejszą.

Poza tym dodano także szereg innych usprawnień m.in. certyfikację źródeł, nowe connectory czy aktualizację map.

Pełną listę zmian można zobaczyć pod linkiem: https://www.tableau.com/coming-soon/10.4