Streszczenie zmian w Tableau 10.3 oraz nowe funkcjonalności w Tableau 10.4 – część 1

W związku z pojawieniem się nowej wersji Tableau postanowiłem przybliżyć Państwu najważniejsze funkcjonalności, które zostały dodane. W tym poście krótko opiszę funkcjonalności wprowadzone w Tableau 10.3, jak również funkcjonalności, które mają zostać dodane w wersji Tableau 10.4, dotyczące części serwerowej.

31 maja 2017 roku wersja 10.3 Tableau stała się ogólnie dostępna. W nowej wersji wprowadzono przede wszystkim liczne usprawnienia w zakresie tzw. user experience (ułatwiono przeprowadzanie analiz przy wizualizacji danych) oraz szereg connector-ów (możliwych połączeń) do różnych źródeł danych.

W Tableau Server dodano możliwość generowania powiadomień w oparciu o dane. Teraz kiedy np. wartość sprzedaży osiągnie określony próg, bez problemu można wysłać wiadomość email (informującą o przekroczeniu tego progu) do wybranej osoby czy też grupy osób.


Interesująca jest także opcja otwierania workbooka Tableau z automatycznie ładowanymi wartościami dla najbardziej aktualnej daty. Również możliwość wyprzedzającego wyliczenia danych prezentowanych na wizualizacjach Tableau, powinna pozwolić na znaczne skrócenie czasu ładowania danych, a przez to – lepsze wrażenia dla użytkownika końcowego. Trzeba jednak pamiętać, że ta ostatnia funkcjonalność dotyczy wyłącznie workbooków z zaplanowanymi aktualizacjami/odświeżaniem danych w Tableau Server.

W kategorii connectorów szczególnie wart wspomnienia jest connector do źródeł pdf. Dzięki temu można łatwo załadować tabele z pdf-a do Tableau.

Jeżeli chodzi o wersję 10.4, to Tableau (w zakresie rozwiązań serwerowych) wprowadziło m.in. możliwość publikacji workbooków tworzonych w oparciu o nowsze wersje Tableau Desktop przy wykorzystaniu starszych wersji Tableau Server (do wersji 10.2 włącznie).

Kolejną nowością jest wsparcie dla Okta Mobile Connect, czyli rozwiązania z dziedziny SSO (single sign-on, pojedyncze logowanie). Redukcja liczby logowań do niezbędnego minimum pozwala jeszcze lepiej zachować płynność eksploracji danych.

Zadbano również o liczne usprawnienia w zakresie web authoringu. Możliwa jest teraz edycja obiektów tekstowych, osi, filtrów, aliasów, grup, linii oraz nagłówków z wykorzystaniem nowych dialogów.

Na koniec warto wspomnieć też o funkcjonalności pozwalającej na komentowanie danych w Tableau Server i prowadzenie konwersacji w czasie rzeczywistym. Znacznie ułatwia to wspólną pracę nad danymi/nad workbookiem.

W drugiej części przeglądu zmian w Tableau 10.4 skupimy się na omówieniu nowych rozwiązań desktopowych dla Tableau. (link do części drugiej)

Pełną listę zmian można zobaczyć pod linkiem: https://www.tableau.com/coming-soon/10.4