Szkolenia dedykowane

poziom podstawowy, średnio zaawansowany
i zaawansowany

Dla kogo organizujemy szkolenie?

Równie ważne jak przygotowanie danych źródłowych do Tableau jest przeszkolenie przyszłych użytkowników systemu. Naszym celem jest nie tylko nauczenie użytkowania narzędzia, ale również inspiracja do samodzielnego odkrywania danych. Umiejętność pracy na Tableau i ciekawość danych zagwarantują Państwu sukces w jego użytkowaniu. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom proponujemy kompleksowe warsztaty konsultingowe z obsługi Tableau w oparciu o dane przygotowane przez Data Analytics Sp. z o.o. lub Klienta na poziomie podstawowym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym.

szkolenia dedykowane

Przykładowe tematy szkoleń

 • praca w trybie Live
 • praca z ekstraktami, odświeżanie przyrostowe, ekstrakty zagregowane, optymalizacja
 • podłączanie do plików płaskich w trybie Legacy Connection
 • Excel Data Interpreter,
 • integracja danych z różnych źródeł z użyciem Cross database joins
 • opcja custom SQL przy podłączeniu do baz danych
 • integracja z google analytics, google sheets i innych technologii
 • praca z warstwą metadanych
 • wykresy kolumnowe i słupkowe
 • wykresy liniowe i powierzchniowe
 • wykresy punktowe
 • wykres kołowy
 • wykres typu waterfall
 • mapa cieplna
 • mapa drzewa
 • wykres bąbelkowy
 • wykres Gantta
 • histogram
 • wykres pociskowy
 • wykresy na mapach
 • formatowanie warunkowe
 • zagnieżdżanie wizualizacji w tabelkach
 • Sortowanie, grupowanie i filtrowanie danych
 • podstawowe i zaawansowane użycie filtrów (Top N , formuły)
 • zastosowanie funkcjonalności grupowania
 • tworzenie zestawów danych i wykorzystanie w kalkulacjach
 • parametry w obliczeniach
 • formatowanie parametrów
 • wykorzystanie do interakcji z użytkownikiem
 • kalkulacje na poziomie źródłowym
 • kalkulacje na agregatach
 • kalkulacje tabelaryczne
 • kalkulacje warunkowe i logiczne
 • podstawy tworzenia map
 • nanoszenie danych na obrazy jpg ( background images)
 • integracja z serwisami map (WMS, MapBox)
 • własne definicje hierarchii geograficznych (custom geocoding)
 • budowa dashboardu, ułożenie elementów
 • definiowanie interakcji między elementami dashboardu za pomocą akcji
 • dostosowanie formatu dashboardu do różnych formatów: desktop, tablet, komórka
 • metody efektywnego prezentowania danych
 • łączenie danych na różnych poziomach agregacji
 • kalkulacje i ich interpretacja przy wielu źródłach danych
 • praktyczne przykłady zastosowań
 • linie trendu
 • mediany, kwartyle i inne
 • prognozowanie
 • analiza skupień
 • integracja z R
 • analiza What-If
 • kwadranty zyskowności i wzrostu
 • wykres Pareto
 • dashboardy KPI
 • budżet vs. Wykonanie
 • Split
 • Unpivot
 • Blending data without common field
 • Working with Date Fields: Discrete and Continuous Time
 • Working with Date Fields: Custom Dates custom dates, •
 • Showing Relationships between Numerical Values
 • Using Calculations: Customize Your Data
 • Using Calculations: Working with Strings, Dates, and Type Conversion Functions
 • Using Calculations: Working with Aggregations
 • Using Quick Table Calculations to Analyze Data