Tableau 10.2 – nowe możliwości w zaawansowanej analityce danych

 

1 marca 2017 roku firma Tableau Software poinformowała o ogólnej dostępności Tableau 10.2. Nowa wersja rozszerza dotychczasowe możliwości Tableau w zakresie mapowania oraz wprowadza prawie 50 nowych ulepszeń, które czynią analizę danych prostszą i bardziej dopasowaną do potrzeb przedsiębiorstwa.

Andrew Beers, Chief Development Officer w Tableau Software skomentował: “Potrzeba dostrzegania i rozumienia danych nigdy nie była większa niż teraz. Usprawnienia w Tableau 10.2 powodują, że zaawansowana analityka jest prostsza, szybsza i bardziej skalowalna. Dodaliśmy nowe sposoby wykorzystania danych przestrzennych, przygotowywania danych oraz zarządzania wdrożeniami Tableau w przedsiębiorstwach.”

W zakresie zaawansowanej analityki geoprzestrzennej wprowadzono m.in. możliwość  geokodowania obszarów znajdujących się na terenie Europy z wykorzystaniem kodów NUTS i nazw wspólnych, bezpośrednią obsługę plików przestrzennych ESRI shapefiles, KML, GeoJSON oraz MapINFO, a także rozszerzono dane dotyczące map m.in. dodano dane administracyjne drugiego poziomu (powiaty lub ich odpowiedniki) dla wybranych krajów, zaktualizowano kody pocztowe Indii oraz Nowej Zelandii itp..

Zadbano również o rozwój w zakresie analiz statystycznych m.in. dodano funkcjonalność odtwarzania i obsługi modeli predyktywnych dzięki wykorzystaniu integracji z Pythonem i rozszerzono język obliczeń Tableau o funkcje korelacji oraz kowariancji.


Kolejną nowością jest uproszczony dostęp do danych. Do najważniejszych funkcjonalności można tutaj zaliczyć uaktualnienie operacji Union o możliwość łączenia tabel z SQL Server, MySQL, Oracle, Postgres, Redshift czy tych z bazy danych HP Vertica. Ponadto możliwe jest łączenie lokalnych plików JSON. Wprowadzono także możliwość tworzenia niestandardowych joinów poprzez wykorzystanie opcji Join calculation. Da się teraz łączyć dane z różnych źródeł, nawet jeżeli nazwy pól do siebie nie pasują. Dodano wsparcie dla techniki SSO (pojedynczego logowania) dla SAP BW, eksport danych do formatu CSV oraz joiny pomiędzy danymi z Salesforce, a danymi z pochodzącymi z innych źródeł.


Najnowsza wersja Tableau oferuje też lepszą elastyczność. Posiada ona natywne wsparcie dla wersji na Mac. Nowy instalator zawiera popularne sterowniki bazodanowe, co zapobiega konieczności ich oddzielnego pobierania. Dodano możliwość szybkiej aktualizacji do najnowszej wersji Tableau Desktop oraz natychmiastowe rozpoznawanie wersji każdego workbooka. Ciekawą funkcjonalnością jest także autosave, dzięki której stan ostatniej sesji zostaje zachowany nawet w przypadku awarii komputera. Wreszcie, sporo udogodnień wprowadzono w zakresie wersji Tableau Online.


Ostatnim obszarem, w którym doczekaliśmy się kilku nowości są legendy oraz formatowanie treści w Tableau. Obecnie można tworzyć unikalne legendy dla indywidualnych miar (measure), co ułatwia wychwytywanie trendów podczas wyświetlania wielu miar dla pojedynczej wizualizacji.

Natomiast jeżeli chodzi o formatowanie, wystarczy teraz kilka kliknięć, aby ustawić formatowanie linii dla całego workbooka. Dodano nowe możliwości w kontekście prezentowania historii danych. Interesującą zmianą jest także dynamiczne dostosowywanie wyświetlanej skali przy korzystaniu z map.

Wcześniej w tym roku Dave Story, wiceprezes Tableau odpowiadający za rozwiązania mobilne oraz rozwój strategiczny przedsiębiorstwa, w wywiadzie dla Enterprise Times powiedział: W 2015 wydaliśmy 31% przychodu na obszar badań i rozwoju, czyli jak sądzimy, od dwóch do sześciu razy więcej niż nasi najbliżsi konkurenci w kontekście przychodu.” Jak widać, przyjęta przez firmę strategia okazała się bardzo owocna dla osób korzystających z oprogramowania Tableau.

Pełną listę zmian można zobaczyć pod linkiem: http://www.tableau.com/new-features/10.2