Tableau tips and tricks – Top N spółek vs pozostałe

Top N spółek vs pozostałe

Przy wizualizacji wielu elementów np listy spółek, produktów, klientów lub innych  których mogą być setki lub tysiące często chcemy zobaczyć tylko te które mają największe wartości. Natomiast pozostałe będą pokazane jako jedna grupa.