webtest

27 maja 2021 | czwartek | g. 11:00

Analiza handlu detalicznego za pomocą systemu BI

W trakcie Webinaru zostanie zaprezentowany typowy przykład gdzie mamy do czynienia z dwoma źródłami danych. Pierwsze źródło to dane dotyczące sprzedaży, drugie źródło to stany magazynowe.

Zobaczymy krok po kroku w jaki sposób te dane ze sobą połączyć i zbudować dashboard pozwalający analizować rotację towarów na poziomie pojedynczego towaru, grupy towarów, oraz całego sklepu.

Dodatkowo zrobimy analizę porównującą rotację na opisanych poziomach między wybranymi sklepami oraz w porównaniu średniej ze wszystkich sklepów.


  10 czerwca 2021 | czwartek | g. 11:00

  Przykłady analiz dla działu handlowego w Tableau

  • Budowa dashboardu umożliwiającego analizę działań handlowych z punktu widzenia osoby zarządzającej działem handlowym. Analiza Pipeline, Ilości prospektów, leadów, opportunities itd.
  • Prezentacja najważniejszych KPI.
   Budowa dashboardu prezentującego poziom realizacji targetów sprzedażowych w ujęciu na handlowca, okres oraz terytorium.


   Analiza finansowa w Tableau - należności, koszty, cashflow

   24 czerwca 2021 | czwartek | g. 11:00

   • Budowa dashboardu pozwalającego analizować należności na wybrany dzień dla całej firmy oraz dla konkretnego klienta.
   • Monitorowanie kosztów generowanych przez pracowników
    Wizualna analiza cashflow