Zmiana adresu spółki

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 czerwca 2020, ulegnie zmianie adres biura spółki (adres do korespondencji).
Nowy adres to:
ul Okopowa 58/72,
01-042 Warszawa.

Od 1 sierpnia 2020 r., ulegnie zmianie adres siedziby spółki.
Nowy adres siedziby, to:
ul Okopowa 58/72,
01-042 Warszawa.

Numery telefonów i adresy e-mail pozostają nie zmienione.
Prosimy o zapoznanie się, ewentualne przekazanie do odpowiednich osób oraz zmianę w Państwa systemach.