Tableau jako narzędzie do analizy danych dotyczących sektora farmaceutycznego

sektora farmaceutycznego

Data Analytics przygotowało zestaw gotowych analiz w Tableau, które dzięki naszemu doświadczeniu możemy zintegrować niemal z każdym systemem. Rozwiązania są dedykowane dla sektora farmaceutycznego.


W ostatnich 5 latach tempo zmian w branży farmaceutycznej wzrosło wielokrotnie. Każdy podmiot obecny na rynku sektora farmaceutycznego bez względu na to czy jest apteką, hurtownią, czy producentem musi szybko się adaptować do nowych warunków. Kluczem do szybkiej adaptacji jest informacja, ale taka łatwo dostępna dla użytkowników biznesowych. Dotychczas dostarczaniem informacji zajmowali się informatycy, którzy mimo swojej wiedzy technicznej często nie znali sfery biznesowej. Odpowiadali na zapytania analityków, czy przedstawicieli innych działów m.in.:
– Sprzedaży
– Marketingu
– Zarządu
Często trwało to kilka dni, czasem nawet tygodni. Dzisiaj informacja musi być dostępna natychmiast. Ważna jest również możliwość natychmiastowej odpowiedzi na pytania powstałe w trakcie analiz. A gdyby sprzedaż, marketing i inne działy mogły same odpowiadać na te pytania, bez zwracania się do IT? Dzięki Tableau, jest to bardzo proste. Poniższy przykład stanowi fragment jednego z rozwiązań dla rynku aptecznego.

Data Analytics with Tableau – Pharma Business Solution

*dane zawarte w artykule są fikcyjne, przygotowane tylko na potrzeby demonstracji.

W celu demonstracji rozwiązania wejdziemy w rolę właściciela sieci aptek, który szuka odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące jakości funkcjonowania swojego biznesu w wybranych obszarach tj.:
– jakie leki/preparaty sprzedajemy?
– gdzie sprzedajemy?
– jak wygląda nasza sprzedaż w czasie?
– którzy producenci sprzedają w jakich kategoriach?

Tableau Bazowy dashboard dla sektora farmaceutycznego

 

W lewym górnym rogu dashboardu widzimy wykaz kluczowych wskaźników efektywności (tzw. KPI). Zawiera on zestawienie najistotniejszych parametrów mających wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa (w zakresie finansów). Poniżej znajduje się tygodniowy profil sprzedaży uwzględniający udziały poszczególnych kategorii towarów. Możemy zauważyć m.in., że statystycznie największe obroty osiągamy w poniedziałki oraz w drugiej połowie tygodnia. Wyjątkowo słabo pod tym względem wypada natomiast środa. Z czego to może wynikać?

 

Tableau Bazowy dashboard dla danych farmaceutycznych (zaznaczona środa)

 

Zagłębiając się w analizę danych widzimy, że w środę nie sprzedajemy nic we Wrocławiu (który posiada największą sumaryczną sprzedaż dla wszystkich naszych aptek). Można to zobaczyć na mapce, która znajduje się na prawo od omawianego wykresu. Znacznie lepiej wypada za to środowa marża – zarówno ogólna, jak i dla większości produktów (wykres słupkowy poniżej wykresu „Profil tygodniowy”). Jeśli teraz spojrzymy na wykres prezentujący dane wartości sprzedaży w zależności od producenta oraz od kategorii asortymentu (prawy dolny róg), to widać, że istotny wpływ na środową marżę mają produkty od Aflofarm. Jest to producent, którego towary sprzedajemy w największej ilości we środę i do tego na ogół z bardzo wysoką marżą. Warto zatem zawiązać ściślejszą współpracę z tym producentem oraz przede wszystkim, pochylić się nad tym dlaczego we środę we Wrocławiu nic nie sprzedajemy.

No dobrze, przeanalizowaliśmy jak wygląda nasza sprzedaż w poszczególnych dniach tygodnia, sprawdźmy zatem jakie są zmiany w stosunku do zeszłego roku. Przejdźmy do szczegółowej analizy sprzedaży i spójrzmy na wykres w lewym górnym rogu, apteki w każdym z miast odnotowały wzrost przychodów – to świetna wiadomość!

 

Tableau Analiza szczegółowa

 

Kolejną rzeczą, którą możemy zaobserwować jest fakt, że większość sprzedaży ma miejsce w godzinach 8-16 (mapka w prawym górnym rogu). Natomiast w dolnym lewym rogu widzimy wykres przedstawiający zależność pozycji rankingowej danego producenta w ramach rozpatrywanej kategorii asortymentu, wraz z udziałem tego producenta w tej kategorii asortymentu. W kategorii PPH Basic (przynosi ona największe sumaryczne przychody) króluje Polpharma z Pramolanem, Alcoxinem oraz Polfenonem będącymi trzema najlepiej sprzedającymi się produktami.

Ostatni dashboard przedstawia przykładową analizę marży – w oparciu o niego możemy powiedzieć, że marża rosła stabilnie, zarówno w 2015, jak i 2016 roku, jednak w 2016 udało się uzyskać lepsze rezultaty (wykres liniowy).

 

Tableau Analiza marż

 

Z kolei na tzw. wykresie bąbelkowym znajdują się wyróżnione kolorem produkty, które sprzedano z wysoką/niską marżą. Ponadto wielkość bąbelka mówi nam o sumie sprzedaży dla wybranego produktu. Po najechaniu myszą na wybrany bąbelek wyświetlają nam się dane szczegółowe dotyczące konkretnego produktu. Widzimy na przykład wyraźnie, że preparat Plavix (ciemnoczerwony bąbel) sprzedaje się z wysoką, ale ujemną marżą. Na prawym górnym wykresie możemy zobaczyć marże i wartości sprzedaży jakie uzyskały poszczególne produkty należące do określonych formatów aptek w ramach sektora farmaceutycznego (premium, rodzina plus, standard).

Większość naszych przychodów jest generowana przez apteki funkcjonujące w formacie Standard. Pomimo, że posiada on mniejszą liczbę oferowanych produktów w porównaniu do dwóch pozostałych formatów, to posiada on kilka „flagowych” produktów, które generują znaczne obroty. Największe obroty uzyskaliśmy dla pieluchomajtek Seni Super. Ostatni wykres (w prawym dolnym rogu) pokazuje nam zależność zmiany wartości marży rok do roku dla poszczególnych kategorii produktów. Większość kategorii nie uległa znacznym zmianom, udało się natomiast uzyskać znaczący przyrost marży dla asortymentu podstawowego – PPH Basic.

Więcej o Tableau możesz przeczytać na stronie głównej naszego blogu: Przejdź do strony głównej blogu