Tableau tips and tricks – Secondary table calculations

Secondary table calculations

Jedną z kluczowych funkcjonalności Tableau jest tzw. „tableau calculations”. Są to operacje wykonywane na bazie już istniejącej wizualizacji bez sięgania do danych na poziomie źródła. Zaletą tego typu kalkulacji jest ich szybkość oraz brak obciążenia źródła danych. Poniżej film pokazujący zastosowanie pierwszego i drugiego poziomu „table calculations” dla obliczenia sprzedaży narastająco w czasie według kategorii oraz pokazania udziału procentowego każdej z kategorii.