Tableau tips and tricks – Ukrywanie pierwszej kolumny dla Table Calc

Ukrywanie pierwszej kolumny dla Table Calc

Przy obliczaniu metoda table calculation gdzie porównujemy wynik aktualnej kolumny  do wartości z poprzedniej, np zmiana sprzedaży w stosunku do poprzedniego roku zawsze dla pierwszej kolumny otrzymujemy wartość NULL.

Taką kolumnę można na sztywno ukryć ale pojawia się problem jeżeli chcielibyśmy w sposób dynamiczny wybierać lata. Poniżej film który pokazuje jak w sposób dynamiczny ukrywać taką kolumnę.